آسیا در انتظار کاهش قیمت نفت عربستان


تهران- ایرنا – گزارش رویترز نشان می دهد پالایشگاه های آسیایی انتظار دارند عربستان سعودی قیمت نفت خام خود را برای این منطقه در ماه اوت (مرداد/ شهریور) کاهش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85158170/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86