آغاز فصل سرما و بازگشت کرونا به آسیا


تهران- ایرنا- اخبار و گزارش های مرتبط با میزان شیوع ویروس کرونا در کشورهای شرق آسیا حکایت از اوج گیری دوباره این بیماری در آستانه فصل سرما دارد. موارد روزانه کووید-۱۹ در ژاپن روز سه شنبه برای اولین بار در دو ماه گذشته پس از لغو کنترل مرزی ویروس کرونا از سوی دولت از مرز ۱۰۰ هزار نفر عبور کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84956351/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7