آمریکا: ایالات متحده نمی‌تواند در ساخت کشتی‌های جنگی با چین برابری کند


تهران-ایرنا- کارلوس دل تورو وزیر نیروی دریایی آمریکا گفت: نیروی دریایی چین نسبت به رقیب آمریکایی خود از مزایای قابل توجهی برخوردار است و ایالات متحده نمی‌تواند در ساخت کشتی‌های جنگی با چین برابری کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038170/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C