آمریکا تاجر کره شمالی را به اتهام پولشویی محکوم کرد


نیویورک – ایرنا- وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد “مون شول میونگ” یک تاجر و اولین شهروند کره شمالی را که به واشنگتن مسترد شده است، به اتهام چهار فقره پولشویی و نیز توطئه برای یک فقره دیگر محکوم شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005520/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF