آمریکا: در تحریم حامیان برنامه هسته ای کره شمالی تردید نخواهیم کرد


تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت، کشورش در اعمال تحریم علیه هر فردی که از برنامه غیرقانونی توسعه سلاح های هسته ای کره شمالی حمایت می‌کند، تردید نخواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969212/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85