آمریکا و کره‌جنوبی پس از پرتاب موشک بالستیک کره‌شمالی رزمایش هوایی برگزار کردند


تهران- ایرنا – ارتش کره جنوبی امروز یکشنبه از برگزاری رزمایش نظامی هوایی مشترک کره جنوبی و آمریکا با دستکم یک بمب افکن استراتژیک بی-۱ بی (B-۱B) پس از پرتاب موشک بالستیک دوربرد قاره پیمای روز گذشته کره شمالی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85034284/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4