آیا رابطه آلمان با چین، برلین را از واشنگتن دور می‌کند؟


تهران- ایرنا- درحالیکه لی کیانگ نخست وزیر جدید چین در اولین سفر خارجی خود به آلمان برای تقویت روابط دو جانبه سفر کرده، گمانه‌زنی‌هایی در مورد فاصله گرفتن برلین به عنوان اقتصاد قدرتمند اتحادیه اروپا از آمریکا به وجود آمده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146869/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF