ابراز تاسف کره جنوبی از انتخاب روز «صنایع موشکی» در کره شمالی


تهران- ایرنا – وزارت اتحاد کره امروز دوشنبه از اقدام کره شمالی برای انتخاب «روز صنایع موشکی » برای یادآوری موفقیتش در پرتاب موشک قاره پیمای بالستیک که در نوامبر ( آبان/ آذر ) سال گذشته اتفاق افتاد، ابراز تاسف کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85282089/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C