ابراز نگرانی چین درباره افزایش تنش‌ها در سودان


تهران- ایرنا – سخنگوی وزارت امورخارجه چین گفت از نزدیک آخرین تحولات سودان را بررسی می کند و از دو طرف خواست تا از افزایش تنش ها پرهیز کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084256/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86