اتحادیه اروپا: چین شریک اقتصادی کلیدی ماست

بورل ادامه داد: ما باید زمین بازی را برای شرکت های خود که در چین فعالیت می کنند یکسان کنیم و مطمئن شویم که وابستگی های ما به چین، به آسیب پذیری تبدیل نمی شود. چین نقش مهمی در بسیاری از زنجیره‌های تامین دارد و وابستگی ما به چین برای استراتژی انتقال سبز در حال حاضر بیشتر از وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی روسیه است. چین ۹۰ درصد نیاز ما به منیزیم، ۹۰ درصد نیاز ما به خاک های کمیاب و ۸۰ درصد از پنل های خورشیدی مورد استفاده در اتحادیه اروپا را تامین می کند. ما باید روی کاهش این وابستگی های بیش از حد، آسیب پذیری ها و تقویت انعطاف پذیری خود کار کنیم. ما به تعامل با شرکای خود در چین، از جمله از طریق گروه 7  ادامه خواهیم داد.

ژائو لی جیان، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز در واکنش به سخنان بورل، گفت: در سال‌های اخیر، تجارت بین چین و اتحادیه اروپا به بالاترین حد خود رسیده است و دو طرف ارتباط و هماهنگی خود را در مورد مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای حفظ کرده‌اند. در واقع، دو طرف با منافع هم‌سوی گسترده، آماده اقدامات بلندمدت برای همکاری و دارای نقاط قوت مکمل یکدیگر برای توسعه هستند.

وی افزود: رقابت بین چین و اتحادیه اروپا وجود دارد اما همکاری ما بسیار بیشتر از رقابت است. رقابت سالم بین چین و اتحادیه اروپا به توسعه کشور ما سرعت می بخشد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84936991/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی افزود: برای اتحادیه اروپا، چین به طور همزمان یک شریک اقتصادی کلیدی و یک رقیب اصلی باقی می ماند با این حال چالش‌ها به طور فزاینده ای برجای خود باقی است. ما باید رقابت با چین را در همه زمینه ها مدیریت کنیم و در عین حال، در صورت امکان و به نفع خود، همکاری سازنده را هدف قرار دهیم. این شامل چالش های جهانی مانند صلح و امنیت، سلامت جهانی، بحران آب و هوا و تنوع زیستی و حفاظت از منابع طبیعی، به ویژه پیش از یک هفته مهم با آغاز  اجلاس آب و هوایی سازمان ملل متحد COP ۲۷ است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در جلسه اخیر وزیران خارجه گروه ۷ با اشاره به اهمیت روابط چین و اتحادیه اروپا، در عین حال گفت: تنش‌های اضافی در تنگه تایوان به‌ویژه می‌تواند تأثیر مخربی بر روابط اتحادیه اروپا و چین داشته باشد و ما باید برای سناریوهای مختلف آماده شویم.