اجساد سه خدمه دیگر مفقوده شده هواپیمای آمریکا در ژاپن بازیابی شدند


تهران – ایرنا – منابع آگاه در توکیو امروز (چهارشنبه) اعلام کردند اجساد سه خدمه دیگر هواپیمای نظامی «اوسپری» آمریکا که هفته گذشته در آب‌های جنوب غربی ژاپن سقوط کرد، پیدا شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85314319/%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%87-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%81%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C