اجلاس گروه ۲۰؛ چین خواستار لغو تحریم های یکجانبه شد


تهران – ایرنا – شی جین پینگ رییس جمهوری چین روز سه شنبه در بخشی از سخنرانی خود در اجلاس گروه 20 در جزیره بالی اندونزی، بر ضرورت برداشته شدن تحریم ها و محدودیت های یک جانبه به ویژه در حوزه همکاری های فناورانه تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84943423/%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%AF