ادعای حمایت آمریکا از مردم کره شمالی همزمان با تحریم پیونگ یانگ

ند پرایس در مصاحبه مطبوعاتی خاطرنشان کرد: «حتی در جایی که ما تفاوت های عمیقی با رژیمی خاص داریم، و در اینجا به ویژه از کره شمالی صحبت می کنم، همواره به دنبال راه هایی برای کمک رسانی بشردوستانه به مردم این کشور هستیم. بنابراین با تحریم هایی که برای حکومت کره شمالی وضع کردیم، همزمان به دنبال راه های کمک رسانی بشردوستانه برای مردم این کشور نیز هستیم. مردم کره شمالی نباید به خاطر حکومت شان رنج های غیر ضروری بکشند.» 

براساس اطلاعات برخی کارشناسان کره شمالی در سال جاری میلادی ۶۰ موشک بالستیک شلیک کرده است که میلیاردها دلار هزینه برای این کشور داشته است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84938774/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%DA%AF-%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF

وی همچنین از پیونگ یانگ درخواست کرد منافع مردم کشورش را در اولویت قرار دهد و آنها را قربانی خود نکند.  

سخنگوی دولت آمریکا در پایان سخنانش تاکید کرد کره شمالی همواره به دنبال منافع خود بوده است و منافع حکومتی را با اجرای برنامه های تحریک امیز موشکی و هسته ای به منافع مردم در اولویت گذاشته است. گرچه این اقدامات پیامدهایی  برای حکومت کره شمالی به دنبال داشته اما این موضوع برای مردم نیز عواقبی داشته است.  

به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری یونهاپ، «ند پرایس» سخنگوی دولت آمریکا در اظهاراتی اعلام کرد آمریکا به رغم تفاوت های بسیاری که با حکومت کره شمالی دارد اما حساب مردم و حکومت را از یکدیگر جدا می داند و به دنبال راه هایی است تا به مردم این کشور کمک کند.