ادعای نخست وزیر سابق انگلیس درباره شراکت روسیه و چین در جنگ اوکراین


تهران- ایرنا – لیز تراس نخست وزیر سابق انگلیس در مصاحبه با مجله نیوزویک مدعی شد چین در حال تسهیل راه هایی برای کمک به روسیه در جنگ اوکراین است و کشورهای غربی نباید به رئیس جمهوری چین اجازه دهند پایان این مناقشه بدست وی رقم بخورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85112994/%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86