استقبال پکن از توافق تهران-ریاض و تمایل برای ادامه میانجیگری


تهران – ایرنا – مائو نینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین با استقبال از توافق تهران و ریاض در دیدار وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان در پکن گفت: مایل به ادامه نقش فعال در میانجیگری در خاورمیانه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075512/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D9%88-%D8%AA%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C