اعلام آمادگی یونان برای همکاری در پیشبرد ابتکار «یک پهنه- یک راه» چین


تهران – ایرنا – نخست وزیر یونان در دیدار با رییس جمهوری چین اعلام کرد، کشورش برای همکاری‌های بیشتر و گسترده‌تر در ابتکار یک پهنه – یک راه آمادگی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85280329/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9