اعمال محدودیت آمریکا بر باطری خودورهای برقی ساخت چین


تهران- ایرنا- دولت بایدن دستورالعملی را صادر کرده است که بر اساس آن محدودیت‌هایی را درخصوص باتری‌های چینی اعمال می‌کند که مشمول دریافت اعتبار مالیاتی خودروهای الکتریکی از سال آینده میلادی می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85308862/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86