افتتاح نخستین تونل زیرآبی جنوب آسیا در چارچوب طرح «یک پهنه یک راه»


تهران– ایرنا–اولین تونل زیرآبی بنگلادش و جنوب آسیا با مشارکت چین و به عنوان بخشی از طرح «یک پهنه یک راه» آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274895/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%87%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9