افزایش میزان جرایم در ژاپن با رفع محدودیت‌های کرونایی


تهران- ایرنا- تحقیقات و داده های پلیس ژاپن نشان می دهد میران ارتکاب جرایم در این کشور شرق آسیا پس از برداشته شدن محدودیت‌های کرونایی، در ۶ ماه اول سال ۲۰۲۳ در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85175562/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C