امضای تفاهمنامه همکاری میان کره‌جنوبی و امارات در حوزه منابع آبی


تهران- ایرنا – کره جنوبی تفاهمنامه همکاری با امارات متحده عربی در زمینه آغار به کار همکاری دوجانبه در مهار، کنترل و استفاده از منابع آبی امضا کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999919/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9