امکان استفاده نیروهای دفاع شخصی ژاپن از ماهواره استارلینگ


تهران- ایرنا- نیروهای دفاع شخصی ژاپن در حال امکان سنجی استفاده از شبکه ارتباطات ماهواره ای توسعه یافته استارلینگ هستند که از سوی شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک اداره می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85150607/%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%AF