اندونزی سفیر سوئد را احضار کرد


تهران- ایرنا- وزارت امور خارجه اندونزی سفیر سوئد در جاکارتا را به دلیل اهانت به قرآن کریم در استکهلم توسط یک فعال راست افراطی احضار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008879/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF