اوکراین خواستار دریافت تجهیزات دفاعی از کره جنوبی شد


تهران- ایرنا- ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از کره جنوبی خواسته است با اولویت سامانه ضد هوایی، تجهیزات دفاعی در اختیار این کشور قرار دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126222/%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF