ایران و چین؛ دوستان سنتی، شرکای راهبردی


تهران-ایرنا- ایران و چین بعنوان دوستان سنتی و شرکای راهبردی، دهه ها مناسباتی تعاملی و پایدار در حوزه های مختلف داشته اند و اکنون سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین و دیدار با شی جینپینگ رئیس جمهوری کشور میزبان، آغاز فصلی جدید از شراکت راهبردی دو کشور برای ساختن آینده درخشان در مناسبات دوجانبه خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029942/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C