«ایکه‌بانا»؛ هنر سنتی گل‌آرایی ژاپنی


تهران- ایرنا- ژاپنی‌ها مردمانی هستند که با وجود دستیابی به جدیدترین فناوری‌ها همچنان بسیاری از سنت‌های قدیمی و اصیل خود پایبند بوده و آنها را حفظ کرده‌اند. ایکه‌بانا (Ikebana) یا هنر گل‌آرایی یکی از مشهورترین هنرهای ژاپنی است که قدمت آن به قرن‌ها پیش باز می‌گردد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297181/%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%DA%AF%D9%84-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C