بازار خودرو روسیه در تسخیر چینی‌ها


تهران – ایرنا – بر اساس داده‌های منتشرشده توسط خبرگزاری رویترز، برندهای خودرو چینی پس از خروج شرکت‌های غربی از روسیه تقریباً یک سوم بازار خودرو این کشور را تصاحب کرده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965185/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7