بایدن خواستاری همکاری چین برای مقابله با چالش‌های جهانی شد


تهران- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه در کاخ سفید با وانگ یی وزیر خارجه چین دیدار کرد و خواستار همکاری ۲ کشور برای مقابله با «چالش‌های جهانی» شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85272545/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF