بروجردی: ایران محدودیتی برای گسترش روابط با چین قائل نیست


تهران – ایرنا – رئیس انجمن دوستی ایران و چین با تاکید بر اهمیت روابط و همکاری های راهبردی تهران-پکن، تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران هیچ محدودیتی برای گسترش همه جانبه روابط با چین قائل نیست و همکاری چینی ها را در بویژه در دوران سخت فراموش نمی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058651/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA