برگزاری نشست سه جانبه ژاپن، کره جنوبی و آمریکا


تهران- ایرنا – کره جنوبی، یک منبع آگاه گفت آمریکا و ژاپن اواخر این هفته نشست سه جانبه در سطح مقامات نظامی عالی رتبه سه کشور در آمریکا درمیانه افزایش تهدیدهای کره شمالی در منطقه برگزار خواهند کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078940/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7