برگزاری نشست فوری کره جنوبی با آمریکا پس از گزارش استراق سمع سیا


تهران- ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی امروز یکشنبه از برگزاری نشست فوری با آمریکا پیرو گزارشی درباره اتهام سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) پیرامون رهگیری ارتباطات دولتی کره جنوبی درباره کمک رسانی به اوکراین در جنگ با روسیه خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85077869/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%85%D8%B9