بسته شدن پنجره حمایت آمریکا از اوکراین


تهران- ایرنا- مسائلی همچون جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان غزه و مخالفت جمهوریخواهان آمریکا با کمک نظامی به اوکراین، رویکردهای دولت جو بایدن برای ارائه حمایت کافی از کی‌یف را دستخوش تغییراتی کرده و ممکن است در نهایت به قطع کمک‌ها به این کشور اروپایی تبدیل شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85292207/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86