بیانیه مشترک آمریکا و متحدانش علیه شلیک موشکی کره شمالی


تهران- ایرنا- آمریکا، ژاپن و کره جنوبی شلیک دو موشک کوتاه برد بالستیک توسط کره شمالی را محکوم کرده و آن را نقش آشکار قعطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141779/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C