تاکید نیروی دریایی آمریکا بر حق انجام عملیات کشتیرانی در دریای چین جنوبی


تهران- ایرنا – نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ناوشکن موشک انداز “یو اس اس میلیوس” برای انجام عملیات کشتیرانی در دریای چین جنوبی نزدیک جزیره اسپارتلی حق کشتیرانی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078642/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C