تاکید چین بر توسعه همکاری نظامی با ویتنام


تهران- ایرنا- نایب رئیس کمیسیون نظامی مرکزی چین در دیدار با «فان ون جیانگ» وزیر دفاع ویتنام بر تمایل پکن برای توسعه همکاری های نظامی با هانوی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85274009/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85