تاکید ژاپن به ارسال کمک‌های وعده داده شده به اوکراین


تهران- ایرنا – وزیر امورخارجه ژاپن در دیدار با دمیتری کولبا همتای اوکراینی خود در حاشیه نشست ناتو در بروکسل وعده داد کمک‌هایی به ارزش ۷.۶ میلیارد دلار و به شکلی پیوسته به اوکراین ارایه شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074052/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86