تایوان صادرات دانش فنی تراشه به چین را ممنوع کرد


تهران- ایرنا- تایوان با استناد به دلایل امنیت ملی، صادرات دانش فنی و مواد خام قابل استفاده برای ساخت تراشه‌های کوچکتر از ۱۴ نانومتر را به سرزمین اصلی چین ممنوع کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317301/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF