تحریم‌های یکجانبه و فشار نظامی؛ عوامل بحران در شبه جزیره کره هستند


تهران-ایرنا- فعالان مدنی کره‌ای و ژاپنی خواستار صلح و کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره شده و تاکید کردند که تحریم‌های یکجانبه و فشار نظامی منجر به بحران در این منطقه شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85177681/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%87