تحلیلگران چینی: ارتش آمریکا درحال آماده سازی برای جنگ با چین است


تهران-ایرنا- تحلیلگران چینی روز دوشنبه در مقاله‌ای در رسانه‌های این کشور اعلام کردند که اظهارات اخیر یک مقام آمریکا نشان می‌دهد که ارتش این کشور درحال آماده سازی برای جنگ با چین بر سر تایوان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014665/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86