تخلیه هزاران نفر از ساکنان جاوه اندونزی در پی فوران آتشفشان سمرو


تهران- ایرنا- بر اساس جدیترین گزارشهای خبری، پس از فعال شدن آتشفشان سمرو در استان جاوه شرقی اندونزی، حدود ۲۰۰۰ نفر از ساکنان روستاهای اطراف خانه های خود را ترک و این منطقه را تخلیه کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961741/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%88