تداوم اخراج پناهجویان افغانستانی از پاکستان


تهران- ایرنا- پایگاه خبری آنادتولی اعلام کرد که هزاران شهروند افغان در حالی به کشورشان باز می‌گردند که پاکستان فشار بر مهاجران غیرقانونی را آغاز کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85278542/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86