تداوم بحران پناهندگان مسلمان میانماری


تهران – ایرنا – رئیس انجمن ماهیگیری استانی اندونزی خبر داد با ورود امروز قایق‌های حامل ۴۰۰ روهینگیایی به استان آچه اندونزی، بحران اخیر ورود آوارگان اقلیت مسلمان میانمار که وارد این کشور شده‌اند، وارد فاز جدیدی شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85317266/%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C