ترس از کرونا؛ ژاپن تهمیدات مرزی با چین را تشدید می‌کند


تهران- ایرنا- ژاپن پس از افزایش آمار مبتلایان به کرونا در چین، تمهیدات مرزی را برای مسافران این کشور تشدید می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988688/%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF