تلاش کاخ سفید برای کمرنگ کردن نقش چین در خاورمیانه


تهران-ایرنا- کارشناسان سیاسی می‌گویند درحالی که چین سعی می‌کند متحدانش در خاورمیانه را افزایش دهد، کاخ سفید سعی می‌کند نقش این کشور در رابطه مجدد ایران و عربستان را کمرنگ جلوه دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85057378/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87