توافق اتحادیه اروپا و کره جنوبی برای افزایش فشار بر روسیه


تهران- ایرنا- رهبران اتحادیه اروپا و کره جنوبی توافق کردند تا فشارها بر روسیه را افزایش دهند و همچنین آزمایش‌های موشکی بالستیک کره شمالی را محکوم کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85119176/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87