توافق عربستان سعودی و کره جنوبی برای ساخت نیروگاه های گازی


تهران- ایرنا – دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد شرکت هیوندای کره جنوبی و آرامکو عربستان سعودی برای ساخت نیروگاه گازی در میدان گازی جفورا قراردادی به ارزش ۲.۴ میلیارد دلار امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85269065/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C