توافق فرانسه و فیلیپین برای ارتقای همکاری‌های دفاعی 


تهران- ایرنا- وزیر دفاع فیلیپین روز شنبه در دیدار با همتای فرانسوی خود از توافق کشورش با پاریس برای ارتقای سطح همکاری‌های دفاعی بین دو کشور توافق خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85309220/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C