توافق نپال و چین برای تقویت همکاری در قالب پروژه کمربند و جاده

براساس اطلاعات وزارت امورخارجه نپال طی جلسه دو طرف همچنین توافق کردند تا تبادلات درون پارلمانی و همکاری را نیز در دستورکار خود قرار دهند و رئیس کمیته ملی چین برای موفقیت انتخابات پارلمانی آینده و مجمع های استانی این کشور آرزوی موفقیت کرد.  

پیش تر  «لی ژانشو» برای دیدار رسمی ۴ روزه به دعوت  «آگنی پراساد ساپکوتا» وارد نپال شد. به محض ورود وی به کاتهاماندو که سرپرستی ۶۷ نفر هیات همراه را به عهده داشت مذاکرات دو طرف در سطح هر دو هیات آغاز و منجر به امضای توافقنامه ای ۶ بندی شد.  

دو طرف در بیانیه خود بر اهمیت تبادل اطلاعات درباره مسائل قانونی‌شان و رزمایش های نظارتی و دولیت تاکید کردند و از تقویت همکاری در راستای منافع مشترک به ویژه پروژه کمربند و جاده که در سال ۲۰۱۷ امضا کردند، خبر دادند.  

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از روزنامه «کاتهاماندو پست»، توافق میان نپال و چین درباره همکاری در چندین مرز با حضور «آگنی پراساد ساپکوتا» به عنوان رئیس شورای ملی نپال و «لی ژانشو» رئیس کمیته ملی چین پس از مذاکرات هیات ها در ساختمان پارلمان حاصل شد.  

بدین ترتیب در بندهای دیگر این توافق پیرامون تقویت و توسعه اعتماد مشترک و احترام متقابل به استقلال طرفین و تمامیت ارضی، احترام به سیستم اجتماعی انتخاب شده در کشور دیگری  و حمایت و پشتیبانی از منافع و نگرانی های به حق و مهم هر دو کشور تاکید شده است.  


منبع: https://www.irna.ir/news/84885969/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%86%D9%BE%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87