توکیو به دنبال عملیاتی کردن هر چه سریع‌تر موشک‌های پیشرفته ضد کشتی


تهران- ایرنا- وزارت دفاع ژاپن تصمیم گرفته است تا استقرار نسخه ارتقا یافته موشک‌های ضد کشتی نیروی زمینی دفاعی خود را با توجه به محیط امنیتی فزاینده جدی در اطراف این کشور، سریعا پیگیری کرده و زودتر از موعد مقرر این موشک‌ها را عملیاتی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288086/%D8%AA%D9%88%DA%A9%DB%8C%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B6%D8%AF