ثبات در منطقه، تعبیر رسانه های غربی از نتیجه توافق ایران و عربستان


تهران- ایرنا- رسانه‌های غربی واکنش گسترده‌ای را به توافق ایران و عربستان در پکن با حضور حسین امیرعبداللهیان و فیصل بن فرحان وزیران خارجه دو کشور نشان دادند و آن را باعث ثبات در منطقه دانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85075504/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86