جنگ اوکراین و کره شمالی، اصلی ترین نقاط اختلاف کشورهای حوزه آسه آن


تهران – ایرنا – دیپلمات های ارشد منطقه هند و اقیانوس آرام در نشست جاکارتا بر سر برنامه هسته ای و موشکی کره شمالی و جنگ روسیه در اوکراین همچنان اختلاف‌نظر داشتند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170007/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%B3%D9%87